Vsakdanje navade uspešnih ljudi: Franci Pliberšek, lastnik in direktor MIK Celje

Vabim vas k bra­nju inter­vju­ja, ki je bil obja­vljen na sple­tnem por­ta­lu Svet kapi­ta­la, https://svetkapitala.delo.si/trendi/vsakdanje-navade-uspesnih-ljudi-franci-plibersek-lastnik-in-direktor-mik-celje/