Franci Pliberšek o podjetju MIK, ZKP in dobrodelnosti

Vabim vas k bra­nju inter­vju­ja »O pod­je­tju MIK, ZKP in dobro­del­no­sti«, ki sem ga opra­vil za sple­tni por­tal Dnev­ne novice.

https://www.dnevne-novice.com/ostali-ekskluzivni-intervjuji/2567-ekskuzivno-franci-plibersek-o-podjetju-mik-zkp-in-dobrodelnosti