Franci Pliberšek

Podjetnik, predavatelj, vizionar in oster kritik političnih in družbenih razmer.

Archive
Radijska oddaja

Poslu­šaj­te moja raz­mi­šlja­nja v radij­ski odda­ji Radia Mari­bor IZ RODAROD, Anto­na Pete­lin­ška.

Več ...