Franci Pliberšek

Podjetnik, predavatelj, vizionar in oster kritik političnih in družbenih razmer.

Franci Pliberšek, direktor podjeta MIK Celje in verujoči kristjan

Poslu­šaj­te moja raz­mi­šlja­nja v radij­ski odda­ji Radia Mari­bor IZ RODAROD, Anto­na Pete­lin­ška.

0 comments
Submit comment